MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Naukę w tym kierunku odbywa się w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu zawodowego, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie.
Na wniosek absolwenta, OKE do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Dokument ten sporządzony jest na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Określa on zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem, posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.

 

P1050785 P1060179 P1100571

Mechanik pojazdów samochodowych to specjalista zajmujący się naprawą aut, ale nie tylko.
Może on też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, jak również stopień zużycia
podzespołów i układów.
Uczący się na tym kierunku uczniowie w cyklu kształcenia staja się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej ponieważ w trakcie nauki zdobywają kwalifikację zawodową
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

uwaga

Praktyki zawodowe uczniowie realizują w Centrum Kształcenia Praktycznego działającym w naszej szkole.

zszgora

Absolwenci tego kierunku to fachowcy przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- prawidłowego użytkowania i eksploatacji pojazdów samochodowych
- diagnozowania pojazdów samochodowych
- naprawiania pojazdów samochodowych
- kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii „B„.

mechaniksrodek

Zdobyte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej
oraz podejmowanie pracy między innymi w:

- salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
- przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
- zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
- firmach zajmujących się recyklingiem pojazdów samochodowych.
- przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
- stacjach obsługi pojazdów

colagemotodol

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress