ODiDZ

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

działający przy CKP ZSP nr 3 organizuje i prowadzi:

 Wielozawodówka

Dokształcanie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wynikających
z ramowych programów nauczania
 dla danego zwodu. Dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach kursowych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy, Cechu Rzemiosł Różnych oraz zapotrzebowania Powiatowego Urzędu Pracy
w Tomaszowie Mazowieckim.

fotograf krawiec malarz stolarz zegarmistrz

Klasy wielozawodowe

W klasie wielozawodowej możesz kształcić się w zawodach:

elektromechanik pojazdów samochodowych   monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
mechanik monter maszyn i urządzeń   mechanik maszyn i urządzeń drogowych
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych   blacharz samochodowy
betoniarz – zbrojarz   monter mechatronik
murarz – tynkarz
monter elektronik
elektromechanik
zegarmistrz
kominiarz   sprzedawca
lakiernik   elektryk
fotograf   blacharz
ślusarz   ogrodnik
stolarz   krawiec
fryzjer   dekarz

oraz w wielu innych branżach w zależności od zainteresowań bądź preferencji.

Tworzenie klas wielozawodowych wynika z pojawiających się coraz częściej potrzeb rynku pracy w zakresie specjalistów i fachowców
w branży mechanicznej, samochodowej, budowlanej, elektrycznej, drzewnej, odzieżowej, itp.
Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy.
To specyficzny rodzaj klasy, w której uczą się uczniowie wielu zawodów.
Klasa wielozawodowa to oferta skierowana do młodzieży pragnącej uzyskać wykształcenie jednocześnie realizując swoje
predyspozycje zawodowe.
Szeroki wachlarz kierunków daje możliwość wyboru i dostosowania do rynku pracy oraz indywidualnych predyspozycji ucznia.
Absolwenci naszej szkoły znajdują zatrudnienie w prywatnych i państwowych zakładach, w zakładach rzemieślniczych na terenie
Polski
oraz Unii Europejskiej.

nauczycielka

Nauka w klasie wielozawodowej trwa 3 lata.
Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego pracodawcy
lub są kierowani przez szkołę. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących w ciągu 2 lub 3 dni w tygodniu. Wiedzę z zakresu teorii zawodu zdobywają na czterotygodniowych
KURSACH ZAWODOWYCH organizowanych
w każdym roku nauki przez nasz ODiDZ oraz inne ośrodki na terenie kraju. Przez cały okres nauki zdobywają
doświadczenie,wiedzę i umiejętności w wybranych zawodach podczas nauki zawodu u pracodawcy.
Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę
w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy.
Okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4 do 6% przeciętnego
wynagrodzenia (w zależności od roku kształcenia).
Z chwilą ukończeniu nauki młodzież ucząca się w zawodach przystępuje do egzaminu zewnętrznego (przed Okręgową
Komisją Egzaminacyjną) potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskując dyplom     potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Dyplom zawiera szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego
ze wskazaniem zawodów, do których wykonywania jest uprawniony.

 

uczniowie

 

  Aby ubiegać się o przyjęcie do klasy wielozawodowej
należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1. Podanie – pobierz (tutaj) lub w sekretariacie szkoły.
2. Trzy podpisane zdjęcia.
3. Świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego. 
4. Zaświadczenie zakładu pracy o przyjęciu na praktyczną nauką zawodu.
5. Bilans zdrowia wraz z kartą zdrowia.
6. Zaświadczenie od lekarza medycyny racy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
(skierowanie do lekarza wydaje zakład pracy lub sekretariat szkoły).
7. Podanie o przyznanie miejsca w bursie (tutaj do pobrania).   

 

dobudy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress